Hayati Binler    Msc. Architect-Restorer -  Mosque Expert    www.binler.com   hayati@binler.com


Özgeçmiş

 
Bookmark and Share

Genel

 

Adı Soyadı

: Hayati BİNLER

Doğum Yeri ve Tarihi

: Isparta – 1960

Uyruğu

: T.C.

Adresler

  İş

  ANKARA / TÜRKİYE

  Ev

:

Telefonlar

  İş

  Faks

: +90-312-

: +90-312-

   

Web sitesi adresi

  www.binler.com

E-posta adresleri

: binler@gmail.com; hayati@binler.com;  binler@yahoo.com

 

Eğitim

·        1985 - 1990

: Gazi Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans (Koruma ve Restorasyon Uzmanlığı)

·        1977 - 1982

: Ankara DMMA Mimarlık Fakültesi

·        1974 - 1977

: Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi

 

İş Tecrübesi

·        2015 - halen Wellness Koçu / Kişisel Sağlıklı Yaşam Tarzı Danışmanı
·        2014 - halen Serbest Müşavir Y. Mimar-Restorasyon Uzmanı - Bilirkişi
·        2013 - 2014 Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Y.Mimar
·        2010 - 2013  Vakıflar Genel Müdürlüğü Edirne Vakıflar Bölge Müdürü
·        2010 - 2010  Vakıflar Genel Müdürlüğü Restorasyondan sorumlu Müdür

·        2008 - 2010

: Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkan V.

·        2008 - 2008

: Vakıflar Genel Müdürlüğü Emlak Kiralama Şube Müdürü ve  Gayrimenkul Şube Müdürü

·        2004 - 2008

: Vakıflar Genel Müdürlüğü Emlak Kiralama Şube Müdürü

·        2004 - 2004

: Ankara Vakıflar Bölge Müd. İnşaat Abide Şube Müdürü

·        1999 - 2004

: Vakıflar Genel Müdürlüğü Emlak Kiralama Şube Müdürü

·        1998 - 1999

: Vakıflar Genel Müdürlüğü Emlak Takip Şube Müdürü

·        1998 - 1998

: Vakıflar Genel Müdürlüğü İnşaat Abide Şube Müdürü

·        1997 - 1998

: Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Y.Mimar

·        1993 - 1997

: Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide Şube Müdürü

·        1990 - 1993

: Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide Şb.Md. AutoCAD Uzmanı

·        1982 - 1990

: Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide Şb.Md.Proje ve Kont.Mimarı

·        1980 - 1982

: Özel Mimari Bürolar

 

Eş Zamanlı Görevler

·        2006 - 2010

: Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi

·        2010 - 2011 : Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi
·        2011 - 2013 : Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (Vakıf Temsilci) Üyesi
·        2011 - 2013 : Trakya Ü., Mimarlık Bölümü, Öğretim Görevlisi
·        2014 - 2016 : Kültür ve Turizm Bakanlığı Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi (Kurul Başkanı)
·        2016 - 2017 : Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi

 

Katıldığı Bazı Kurs, Seminer ve Sempozyumlar

       Yıl

 Düzenleyen Kurum

 Eğitimin Adı veya Konusu

·        2005

 Mimar Sinan Güzel San.Üniversitesi

: Korumada 50 Yıl Sempozyumu

·        2005

 UIA (Ulus.Mim.Bir.)

: 22. Dünya Mimarlık Kongresi

·        2004

 Vakıflar Gn.Md.

: Uluslararası Vakıf Sempozyumu

·        2003

 TÜSSİDE

: “Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü”

·        2003

 TÜRTEK Vakfı

: “Toplam Kalite”

·        2003

 ABD Dışişleri Bak.

: “Sivil Toplum Kuruluşları ve Belediyeler”

·        1998

 Microsoft

: İşletim Sistemi, Ofis Uygulamaları, Internet, E-posta

·        1992

 Isparta İl.Kalk.Der.

: “Isparta’nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu”

·        1992

 Bay.Bak. TAUGM

: “Mimari Mirasın Deprem Etkilerine Karşı Korunması”

·        1988

 UNESCO-İtalya

: “Restorasyon Teknikleri Usta Öğretmenliği”

Not: Ayrıca 1984’ten 2013 yılına kadar her yıl düzenlenen Vakıf Haftalarına katılmıştır.

 

Üyesi Olduğu Mesleki Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları

·        1982 - halen

: TMMOB Mimarlar Odası

·        1989 - halen

: Isparta İli Kalkındırma Derneği

·        1995 - 2008

: Türkiye Mimar Müh.ve Tek.El. Birl.Vakfı (Kurucu-yönetici)

·        2004 - halen

: ArchNet Uluslararası Mimarlar, Şehir Plancıları, Peyzaj 

  Mimarları, Koruma Uzmanları Topluluğu

·        2006 - 2010

: Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi

·        2010 - 2011  : Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi
·        2011 - 2013 : Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (Vakıf Temsilci) Üyesi
·        2014 - 2016 : Kültür ve Turizm Bakanlığı Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi (Kurul Başkanı)
·        2016 - 2017 : Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi

 

Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili Çalışmaları

·        2003

: ABD’de “Sivil Toplum Kuruluşları ve Belediyeler”

·        1995 - 2008

: Türkiye Mimar Müh.ve Tek.El. Birl.Vakfı (Kurucu-yönetici)

 

Makale ve Tebliğleri ile Katıldığı Paneller/ Verdiği Konferans, Röportaj ve Seminerler ile Yaptığı Konuşmalar/ Verilen Görüşler


 1. BİNLER, H., “Döğer Kervansarayı”, V. Vakıf Haftası Kitabı, (7-13 Aralık 1987), Ankara, 1988, s.147-158
 2. BİNLER, H., “Döğer Kervansarayı”, Avrupa Merkezi Restorasyon Okulu VENEDİK-İTALYA, Nisan 1988. (Basılmamış Seminer)
 3. TRT Ankara Radyosu Radyo 1' de 1989 yılında yapılan “Hanlar ve Kervansaraylar” konusundaki konuşmalar.
 4. BİNLER,H., Afyon-Döğer Kervansarayının Restitüsyonu ve Restorasyonu, basılmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Şubat 1990
 5. BİNLER, H., “Vakıf ve Eski Eserlerimizin Korunması” adlı panele sunulan basılmamış tebliğ, Doğruyol Partisi Genel Merkezi, Ankara, 1992
 6. BİNLER, H., Hayati Binler tarafından yapılan teklif ve görüş, Isparta'nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Vakıfbank Konferans Salonu, Ankara, 1992, s.141.
 7. BİNLER, H., “Manisa Kurşunlu Han”, 452'nci Geleneksel Manisa Mesir Şenlikleri dolayısıyla düzenlenen panelde sunulan basılmamış tebliğ, Manisa, 1992
 8. BİNLER, H. (Komisyon), Mostar Köprüsü Hakkında Ön Rapor, 1992.
 9. BİNLER, H., “Vakıfların Önemi ve Vakıf Eserlerin Korunması” adlı basılmamış konferans, İçişleri Bakanlığı 90. Dönem Kaymakamlık Kurs Programı, Ankara, 1994
 10. “Sinan”, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Ankara, Kasım, 1995, s.11-13. (19-21 Nisan 1994 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesince Ankara’da Sinan Etkinlikleri çalışması çerçevesinde tertip edilen panel)
 1. SİNAN Koruma ve Ankara, Nisan 1995, Ankara 1998, s.56-58. (Mimarlar Odası Ankara Şubesi 1995 yılı Sinan Etkinlikleri çerçevesinde yapılan panel)
 1. BİNLER,H., KILCI, A,. “Sinaneddin Medresesi”, Vakıflar Dergisi, S.XXV, Ankara, 1995, s.165-196
 2. Mimarlar Odası Isparta Temsilciliğinin “Damgacı Sokak” Kaybolan Tarihi ve Kültürel Değerlerimiz konulu 19 Nisan 1995 tarihinde Isparta Kültür sinemasında yapılan panelde verdiği bildiri (kitabı basılmadı)
 3. 1. ULUSAL Restorasyon Eğitimi Sempozyumu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Şubat 1999, s.136-138; 161-169 (Panelde yapılan konuşma ve soru-cevaplar-Panel 1996'da icra edilmiştir.)
 4. BİNLER,H., “Isparta-Atabey Ertokuş Medresesi”, XIV. Vakıf Haftası-Aralık 1996, kitap henüz basılmadı, s.205-258
 5. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesince 1997 Mimar Sinan Etkinlikleri Programı çerçevesinde 30 Nisan 1997 Çarşamba tarihinde tertip edilen II. Panel SİNANDAN GÜNÜMÜZE ÇAĞDAŞ YORUM “Sinan'dan günümüze değişen koşullar, değişen teknoloji ve değişmeyen mimari anlayışlar; camiler örneği” adlı panel. (kitabı basılmadı)
 6. BİNLER,H., “Mesken ve İnsan”, Türk İnşa Dergisi, S.175, 1998, s.10-11
 7. Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliğince 29 Mayıs 1998 Cuma tarihinde tertip edilen “Mimar Sinan ve Günümüz Mimarisi” adlı konferans. (Kitabı basılmadı)
 8. 1 Temmuz 1998 Dünya Mimarlar Günü, Mimarlar Odası Osmaniye Mesleki Denetim Görevliliği ile Osmaniye Belediye Başkanlığınca ortak düzenlenen “Mimar Sinan’dan Günümüze Dini Yapılar” konulu konferans. (Kitabı basılmadı)
 9. BİNLER, H., KILCI,A., “Onacak Dede Tekkesi”, Yapı Dünyası Dergisi, Ağustos 1999, s.46-49
 10. BİNLER, H., "Mimar Sinan ve Günümüz Mimarisi", Yapı Dünyası Dergisi, Ekim 1999, S.43, s.21-27
 11. 18.04.2001 tarihinde TÜTEV’de verilen “Mimar Sinan ve Günümüz Mimarisi, Mimarlığa Yön Veren Faktörler” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 12. BİNLER, H. (Hayati Ali Salihoğlu), “Selçuklu Hanları”, Yeni Asya Gazetesi, 03.05.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 13. BİNLER, H. “Faciaya Davetiye mi?”, Yeni Asya Gazetesi, 06.06.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 14. 09.06.2000 tarihinde TÜRTEK Türkiye Mimar, Mühendis ve Teknik Elemanlar Vakfında verilen “Mimar Sinan Dönemive Günümüz Mimarisi” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 15. BİNLER, H. (Hayati Ali Salihoğlu), “Hanların Özellikleri”, Yeni Asya Gazetesi, 22.06.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 16. BİNLER, H. (Hayati Ali Salihoğlu), “Osmanlı Kervansarayları” Yeni Asya Gazetesi, 04.07.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 17. BİNLER, H., “Geyve Pikniği”, Yeni Asya Gazetesi, 04.07.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 18. BİNLER, H., “Planlı ve Plansız Şehir”, Yeni Asya Gazetesi, 04.07.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 19. BİNLER, H., “Deprem, eski yapılar ve alınacak dersler”, Hendese Dergisi, 4. Sayı, 2001, s.27-30
 20. BİNLER, H. (Orhan Olgun), “Internet Nedir?”, Yeni Asya Gazetesi, 18.07.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 21. BİNLER, H. (Orhan Olgun), “Türkiye'de Internet”, Yeni Asya Gazetesi, 14.08.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 22. BİNLER, H. (Orhan Olgun), “Internet'e Bağlantı”, Yeni Asya Gazetesi, 29.08.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 23. BİNLER, H. (Orhan Olgun), “Internet Adresi Nedir?”, Yeni Asya Gazetesi, 12.09.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 24. BİNLER, H. (Orhan Olgun), “Internet Adresleri”, Yeni Asya Gazetesi, 03.10.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 25. BİNLER, H. (Orhan Olgun), “Internet Neler Sunar?”, Yeni Asya Gazetesi, 31.10.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 26. BİNLER, H. (Orhan Olgun), “Internet'in Ayrıcalığı”, Yeni Asya Gazetesi, 19.12.2001 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 27. BİNLER, H. (Orhan Olgun), “Internet'in Ticari Yönü”, Yeni Asya Gazetesi, 02.01.2002 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 28. BİNLER, H., “Planlı ve Plansız Şehir”, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, Mart-Nisan 2002, yıl:3, sayı:13, s.60-63
 29. BİNLER, H. (Salihoğlu), “Gül'ün Hasreti”, Yeni Asya Gazetesi, 29.05.2002 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 30. BİNLER, H. (Orhan Olgun), “Elektronik Posta”, Yeni Asya Gazetesi, 06.02.2002 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 31. BİNLER, H., “İfraz ve Tevhit İşleri”, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, Eylül-Ekim 2002, yıl:3, sayı:16, s.62-64
 32. BİNLER, H. (Hayati Ali Salihoğlu), “Planlı ve Plansız Şehir”, Yeni Asya Gazetesi, 14.03.2003 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 33. BİNLER, H. (Hayati Ali Salihoğlu), “Eski Kent Dokularının Korunması”, Yeni Asya Gazetesi, 30.03.2003 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası.
 34. BİNLER, H., “Konuşma Kuralları”, verilen görüş, Mart 2004.
 35. BİNLER, H., “Mimari Bakış”, Yeni Asya Gazetesi, 16.02.2004 tarihli nüsha, Bilişim Teknik Sayfası.
 36. BİNLER, H., “Mimarinin İnsan Psikolojisine Etkileri”, Yeni Eğitim Dergisi, Nisan Mayıs Haziran sayısı, 2003, s.52-54.
 37. BİNLER, H., “Mimari Eserlerimizin Korunması”, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, Nisan 2003, s.68-71
 38. BİNLER, H., “Bir Kent Olarak Ankara”, Hendese Dergisi, 6. Sayı, 2003, s.8-11
 39. 16.04.2003 tarihinde TÜTEV’de verilen “Mimar Sinan Perspektifinde Cami Mimarisi” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 40. BİNLER, H., “Mimarlık Sevgilim çünkü...” için verilen görüş, Bülten, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Sayı: 29, Ankara 2005, s. 41.
 41. BİNLER, H., UIA 22. Uluslararası Dünya Mimarlar Kongresi hk. Görüşler, Bülten, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Sayı: 33 (Temmuz-Ağustos 2005), Ankara 2005, s. 36.
 42. BİNLER, H., UIA 22. Uluslararası Dünya Mimarlar Kongresi İzlenimleri hk. Görüşler, Bülten, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Sayı: 34 (Eylül-Ekim 2005), Ankara 2005, s. 37.
 43. BİNLER, H., “Mimarlığı Niçin Seçtim?” verilen görüş, 06.10.2006.
 44. BİNLER, H., “Kıble”, Yeni Asya Gazetesi, 09.01.2006 tarihli nüsha, Bilişim Teknik Sayfası.
 45. BİNLER, H., “Kıble ve Şehir”, Yeni Asya Gazetesi, 16.01.2006 tarihli nüsha, Bilişim Teknik Sayfası.
 46. BİNLER, H., “İmar Kanununa Göre Hamurlama”, Mali Hukuk Dergisi, 123. Sayı, 2006, s. 39-41.
 47. 28.01.2006 tarihinde Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfı (SIRF-KARVAK) da verilen “Mimar Sinan’la Osmanlı Mimarisinin Seyri” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 48. 28.12.2006 tarihinde İnş.Y.Müh. Vahit Okumuş'a “Mimar Sinan'ın Statik Mantığı Günümüzde Kullanılan Statik Hesaplar Değişiyor mu?” başlıklı seminer hazırlandı, organize edildi.
 49. BİNLER, H., 16.04.2008 tarihinde TÜTEV’de verilen “İslâm Şehri” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 50. BİNLER, H., 04.05.2008 tarihinde Ankara, Fidan Kültür Merkezi’nde verilen “İslâm Şehri” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 51. BİNLER, H., “Planlı ve Plansız Şehirler”, Yapı Dünyası dergisi, Ocak 2009 Sayısı, 2009, s. 47-50
 52. BİNLER, H., Vakıf Medeniyeti Sağlık Yılı ve Vakıflar Haftası Etkinlikleri Kitabı, Ankara, 2009, s. 120-125. (06.05.2009’da 2009 Vakıf Medeniyeti Sağlık Yılı faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen çalışma gruplarından Vakıf Kültüründe İnsan ve Sağlık Olgusu adlı 1. Oturumda “Miskinler Tekkesi” hakkında yapılan sunum ve konuşma.)
 53. BİNLER, H., “Camiler Mimari Projelere Uygun Yapılmalıdır”, Zemin Dergisi, 47. Sayı, Ekim 2009, s. 24-30. (Mülakat)
 54. BİNLER, H., “Şehir ve Medeniyet Telakkisi”, Şehir ve Medeniyet dergisi, C. 2, S. 3, Mayıs 2010, s. 20-27.
 55. Panel: "Geçmişten Bugüne Cami", 22 Mayıs 2010 Cumartesi Saat: 14:00, İstanbul Fuar Merkezi 9. Hall Konferans Salonu İSTANBUL. (Hazırlayan ve Yöneten: Hayati BİNLER)
 56. BİNLER, H. tarafından 20.10.2010 tarihinde Edirne’de Selçuk Ü. Şehircilik Bölümü öğrencilerine verilen “İslâm Şehri” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 57. BİNLER, H., 09.05.2011 tarihinde, Vakıf Haftası münasebetiyle ETV'de (Edirne TV) program.
 58. İstanbul İli Vakıf Camilerinden Çalınan Kültür Varlıkları Uluslar arası Sempozyumu, Taxim Hill Hotel, 23-28 Mayıs 2011, İstanbul. (Oturum Başkanı: Hayati BİNLER)
 59. BİNLER, H., “Vakıflar ve Vakıf Kültür Varlıklarımız”, Keşan'ın 500 Yılına Tanıklık Eden Tarihi Bir Yapı Hersekzade Ahmet Paşa Camii – Sempozyum Bildirileri ve Etkinlikler 15 Nisan 2011, Keşan 2012, s. 45-54.
 60. BİNLER, H. tarafından 15.12.2011 tarihinde Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesince tertip edilen “Şehir ve İnsan” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 61. BİNLER, H. tarafından 29.06.2012 tarihinde Edirne Belediye Başkanlığınca tertiplenen Edirne Selimiye Camii Külliyesinin UNESCO Dünya Mirası Listesine Dahil Edilişinin 1. Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde "Vakıf Abide Selimiye" adlı sunum. (Kitabı basılmadı)
 62. BİNLER, H., "Osmanlı Dönemi ve Günümüzde Camilerin Şehir İçindeki Yeri ve Ehemmiyeti", 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu 2-5 Ekim 2012 İstanbul Hilton Oteli, Sempozyum Bildiri Özet Kitabı, İstanbul Ekim-2012, s. 43-44
 63. BİNLER, H., "Osmanlı Dönemi ve Günümüzde Camilerin Şehir İçindeki Yeri ve Ehemmiyeti", 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu 2-5 Ekim 2012 İstanbul Hilton Oteli, İstanbul Mayıs 2013, s. 379-388
 64. BİNLER, H., "Bir Dünya Mirası: Vakıf Abide Selimiye", VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu 25-26 Nisan 2013 "Farkındalık", Edirne 2013, s. 357-362.
 65. BİNLER, H., 04.05.2013 tarihinde bir sünnet düğününde yapılan “Sünneti Seniyye Üzerine Sohbet”, Edirne.
 66. BİNLER., H. tarafından 09.05.2013 tarihinde "Vakıf ve Şehir" temasıyla kutlanan Vakıf Haftası münasebetiyle Edirne Mimar Sinan Vakfı'nda düzenlenen "Edirne ve Şehircilik" adlı konferans. (Kitabı basılmadı)
 67. BİNLER. H. tarafından 20.06.2013 tarihinde Edirne Belediye Başkanlığınca tertiplenen Edirne Selimiye Camii Külliyesi UNESCO Dünya Mirası II. Yıldönümü Kutlamaları çerçevesinde "Vakıf Abide Selimiye" adlı sunum. (Kitabı basılmadı)
 68. BİNLER, H., "Vakıf Eserleriyle Edirne" (Mülakat), KIRKPINAR Edirne Gazeteciler Derneğinin Kırkpınar Özel Sayısı, Yıl 652, S. 16, Temmuz 2013, s. 62-64
 69. BİNLER, H., 20.02.2014 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi 10. Salonda yapılan Cami Yapı Ekipmanları Fuarı açılış töreninde Cami Mimarisi hakkında yapılan Açılış Konuşması.
 70. BİNLER, H., 09.04.2014 tarihinde DOST TV, Hayat Güzeldir Programında “Mimar Sinan, Osmanlı ile Günümüz Mimarisi ve Şehirciliği” hakkındaki sunum.
 71. BİNLER, H., 30.04.2014 tarihinde TÜTEV’de verilen “Mimar Sinan'ı Anlamak” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 72. BİNLER, H., 26.11.2014 tarihinde Türk Boyları Konfederasyonu’nda “Şehir ve Mimari” konulu konferans. (Kitabı basılmadı)
 73. BİNLER, H., “Fena-Beka Telakkisi Muvacehesinde Osmanlı Dönemi ve Günümüzde Şehrin ve Mimarinin Şekillenmesine Dair Bazı Mülahazalar”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI: KÜLTÜREL KİMLİKTE GELENEK, ÇEŞİTLİLİK VE DEĞİŞİM, PROF. DR. HAKKI ACUN ARMAĞANI, (Editörler: Murat Çerkez, Muhammet Görür, Bülent İşler), Volume 9 Issue 10 Fall 2014, Ankara-TÜRKİYE 30.12.2014, Aralık 2014, s. 203-231.
 74. BİNLER, H., 09.01.2015 tarihli Zaman gazetesinin Cuma ekinde Ali Pektaş’ın “Bir tarihî facia olarak restorasyonlar” başlıklı haberine verilen görüş.
 75. BİNLER, H., 10.04.2015 tarihinde TÜTEV’de verilen Sinan ve Devlet, Eğitim, Şehir, Sanat, İnanç” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 76. BİNLER, H., 15.04.2015 tarihinde Mehmet Akif Kültür Derneği'nde verilen “İslâm Şehirciliği ve Sinan” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 77. BİNLER, H., 25.04.2015 tarihinde Anadolu Teknik Elemanlar Derneği'nde (Konya) verilen “Mimar Sinan'ı Anlamak” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 78. BİNLER, H., 17.01.2016 tarihinde Ankara, Fidan Kültür Merkezi’nde verilen “Tıbb-ı Nebevi Muvacehesinde Beslenme” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 79. BİNLER, H., 10.03.2016 tarihinde Ankara, İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nda verilen “Tıbb-ı Nebevi Çerçevesinde Beslenme ve Sağlık” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)
 80. BİNLER, H., 20.05.2016 tarihinde Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesince tertip edilen “Vakıf Şehri Edirne” adlı konferans. (Kitabı basılmadı)
 81. BİNLER, H., 22.04.2018 tarihinde Ankara, Fidan Kültür Merkezi’nde verilen “Sünnet-i Seniyye Muvacehesinde Sağlık ve Beslenme” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)

 

Üzerinde Çalıştığı Bazı Dönem ve Eserler (Genel)

·       

: Selçuklu dönemine ait cami, han, kervansaray, türbe vb. yapıların restorasyonları.

·       

: Osmanlı Dönemine ait cami, mescid, han, hamam, kervansaray, türbe, tekke, mevlevihane vb. yapıların restorasyonları.

·       

: Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi Restorasyonu.

·       

: Kazakistan ve Özbekistan’da bulunan Timur dönemi yapılarının incelenmesi.

·       

: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan Osmanlı eserlerinin restorasyonları

·       

: İtalya’daki eski eserlerin ve bazı restorasyon çalışmalarının yerinde incelenmesi

·       

: İsviçre, Almanya, Suriye, ABD ve  Fransa’daki kültür varlıklarının incelenmesi
·        : İspanya, Makedonya, Kosova ve  İtalya'daki kültür varlıklarının incelenmesi.
·      

: Yunanistan ve Bulgaristan’daki kültür varlıklarının incelenmesi.

·      

: Belçika ve Hollanda’daki kültür varlıklarının incelenmesi.

 

Projesini hazırladığı, yönettiği ve/veya üzerinde çalıştığı bazı eski eserler:

·       

A- YURTİÇİ

1.       Afyon-Sandıklı Havai Camii

2.       Afyon-Sandıklı Çavuş Camii

3.       Afyon-Döğer Kervansarayı

4.       Afyon-Merkez Yoncaaltı Camii ve dükkânları

5.       Afyon-Sandıklı Ulu Camii

6.       Afyon-Sandıklı Hoca Fakih Camii

7.       Afyon-İhsaniye Döğer Kervansarayı

8.       Ankara-Altındağ Karacabey Camii

9.        Antalya-Merkez Müsellim Camii

10.    Antalya-Alanya Alara Han

11.    Antalya-Alanya Şarapsa Han

12.    Antalya-Elmalı Sinan Ümmi Şadırvanı

13.    Antalya-Elmalı Ömer Paşa Camii

14.    Antalya-Elmalı Kırık Minare

15.    Antalya-Merkez Yivli Minare

16.    Antalya-Alanya Kale Bedesteni

17.    Antalya-Alanya Kale Süleymaniye Camii

18.    Antalya-Elmalı Abdalmusa Türbesi

19.    Antalya-Korkuteli Sinaneddin Medresesi

20.    Antalya-Merkez Muratpaşa Camii

21.    Bilecik-Merkez Orhangazi Camii

22.    Bilecik-Merkez Şeyh Edebali Türbesi

23.    Burdur-Merkez Hocabali Hamamı

24.    Burdur-Bucak İncir Han

25.    Burdur-Bucak Susuz Han

26.    Burdur-Kemer İbrahim Çavuş Camii

27.    Edirne-Merkez Alipaşa Çarşısı

28.    Eskişehir-Kurşunlu Külliyesi

29.   Isparta-Atabey Ertokuş Medresesi

30.   Isparta-Atabey Fazlullah Camii

31.   Isparta-Atabey Kurşunlu Camii

32.   Isparta-Eğirdir Babasultan Türbesi

33.   Isparta-Eğirdir Mehmet Çelebi Türbesi

34.   Isparta-Merkez Ulu Camii

35.   Isparta-Yalvaç Dedeçam Kasabası Camii

36.   Isparta-Eğirdir Barla Kasabası Çeşnigir Camii

37.   İzmir-Tire Yavukluoğlu Külliyesi

38.   Kırklareli-Babaeski Cedit Ali paşa Camii (Semiz Ali Paşa Camii)

39.    Kütahya-Merkez- Döner Tekke (Dönerler Camii)

40.    Kütahya-Gediz, Eskigediz Gazanferağa Ulu Camii

41.    Kütahya-Merkez Şeyh Bahşi Tekkesi

42.    Kütahya-Merkez Ulu Camii

43.    Kütahya-Merkez Dönenler Camii (Döner Tekke, Mevlevi Tekkesi)

44.    Kütahya-Domaniç Hayme Ana Külliyesi

45.   Trabzon-Merkez Ortahisar Fatih Camii

46.    Trabzon-Araklı Merkez Camii

 

·       

B- YURTDIŞI

1.       Kazakistan Cumhuriyeti Türkistan Şehrinde bulunan Hoca Ahmed Yesevi Türbesi ve külliyesi

2.       KKTC Girne, Lefkoşa, Magosa ve Lefke'de bulunan Osmanlı eserleri

 

·       

C- Projesini yaptığı ve/veya Danışmanlık yaptığı yeni inşaat işleri:

 1. Afyon-Çay Feyzullah Efendi Camii (1986)
 2. Isparta-Senirkent Hacı Hasan Camii (1993–1997)
 3. Ankara Şaşmaz Oto Sanayicileri Sitesi Camii İlave Kısım(1993–1994)

 

 

·       

D- İdarecilik döneminde yaptırdığı işler:

 1. 300 civarında Cami, medrese, han, hamam, türbe, tekke, zaviye, çeşme vb. vakıf kültür varlıklarının rölöveleri ile, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlattırılması ve tasdiki işlemleri.
 2. 300 civarında Cami, medrese, han, hamam, türbe, tekke, zaviye, çeşme vb. vakıf kültür varlıklarının kontrol amirliği, kesin hesap, süre uzatımı, ödenek aktarması, Yatırım programlarının hazırlanması gibi işlemler.

 

 

Üzerinde çalıştığı bazı projeler:

·       

 1. Konut, toplu konut
 2. Kreş, gündüz bakımevi
 3. Okul ve spor salonları
 4. Otel
 5. Üniversite kampüsü
 6. Sosyal tesisler
 7. Resmi kurum binaları

 

Yabancı Dil Bilgisi

·        İngilizce

: Orta-üstü düzey (2013-IELTS 5 Band Score/ YDS 70/100)

·        İtalyanca

: Orta-altı düzey

·        Arapça

: Orta altı düzey

·        Osmanlıca

: Orta altı düzey

 

Yurtdışı Çalışmaları ve Teknik Geziler

·     2017

: Suudi Arabistan

·     2015 : Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya
·     2013

: Yunanistan, Bulgaristan, Belçika ve Hollanda

·     2012

: Bulgaristan

·     2011 : Suudi Arabistan
·        2010 : İspanya, Makedonya, Kosova, İtalya
·        2009 : Suudi Arabistan

·        2005

: Suriye

·        2004

: İsviçre ve Fransa

·        2003

: ABD

·        1995-1996

: KKTC

·        1995

: Kazakistan, Özbekistan

·        1988

: Yugoslavya

·        1988

: İtalya, Batı Almanya, Fransa

 

Aldığı Ödüller ve Teşekkür Belgeleri

 Tarih/Yıl

Veren Kurum

Belgenin Türü

Verilme Nedeni

·        2013 T.Ü. Mimarlık Bölümüü KATILIM BELGESİ VII. Uluslararası Sinan Sempozyumu'ndaki "Bir Dünya Mirası: Vakıf Abide Selimiye" konulu sunumu nedeniyle değerli katkılarından dolayı.
·        2011 Keşan Kaymakamlığı TEŞEKKÜR BELGESİ 15 Nisan 2011 günü düzenlenen Hersekzade Ahmet Paşa Camiinin 500. Yıldönümü Kutlama Etkinliklerine Katılım ve Desteklerinden dolayı.
·        2010 Vakıflar Genel Müdürlüğü TEŞEKKÜR BELGESİ Genel Müdür Yusuf Beyazıt döneminde yaptığı çalışmalar nedeniyle.
·        2010 Sertaç Tanıtım Ltd.Şti. TEŞEKKÜR BELGESİ Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı, Hükümetlerarası Kültürel İşbirliğinin Geliştirilmesi kapsamında 2009-2010 yıllarında icra edilen GEZGİN projesine olan katkıları nedeniyle. (VGM Dış İlişkiler D.Bşk.döneminde)

·        2009

Vakıflar Genel Müdürlüğü

TEŞEKKÜR BELGESİ

2009 Vakıf Medeniyet Sağlık Ylıı Münasebetiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü Klasik Türk Müziği Topluluğunca icra edilen Türk Sanat Müziği Konserine olan katkılarından dolayı.

·        2005

Vakıflar Genel Müdürlüğü

TEŞEKKÜR BELGESİ

Teşkilatta göstermiş olduğu başarılı çalışmalardan ötürü

·        2001

Vakıflar Genel Müdürlüğü

KADEME TERFİİ

Son altı yıllık sicil not ortalamasının yüksek oluşundan dolayı fazladan bir kademe terfii

·        2001

TÜRTEK Vakfı

TEŞEKKÜR BELGESİ

Vakfın yayın organı “Hendese” dergisinin 4. sayısına olan katkılarından dolayı

·        1999

Zonguldak Karaelmas Ü.

TEŞEKKÜR BELGESİ

3-5 Ekim 1996 tarihlerinde düzenlenen “I. Ulusal Restorasyon Eğitimi Sempozyumu”na katkılarından dolayı

·        1998

TMMOB Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği

KATILIM ve TEŞEKKÜR

Mimar Sinan’ı Anma Haftasında “Mimar Sinan ve Günümüz Mimarisi” konulu konferans ile katkılarından dolayı

·        1997

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

TEŞEKKÜR BELGESİ

“1997 Mimar Sinan Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılımından dolayı

·        1995

Vakıflar Genel Müdürlüğü

KADEME TERFİİ

Son altı yıllık sicil not ortalamasının yüksek oluşundan dolayı fazladan bir kademe terfii

·        1995

TMMOB Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği

TEŞEKKÜR BELGESİ

“Damgacı Sokak” paneline katılımı ve panelin başarılı geçmesine olan katkılarından dolayı

·        1995

Vakıflar Genel Müdürlüğü

TEŞEKKÜR BELGESİ

Ankara ili, Ayaş ilçesinde bulunan vakıf esk eserlerin onarımında göstermiş olduğu üstün başarıdan dolayı

·        1994

İçişleri Bakanlığı

TEŞEKKÜR BELGESİ

80. Dönem Kaymakamlık Kurs Programı çerçevesinde vermiş olduğu “Vakıfların Önemi ve Vakıf Eserlerin Korunması” konulu konferansla kaymakam adaylarına olan değerli katkılarından dolayı

·        1992

Manisa Valiliği

TEŞEKKÜR BELGESİ

452. “Geleneksel Manisa Mesir Şenlikleri” dolayısıyla düzenlenen panele katılımından dolayı

·        1987

Vakıflar Genel Müdürlüğü

TEŞEKKÜR BELGESİ

5. Vakıf Haftası kültürel faaliyetlerine katkılarından dolayı

·        1987

Vakıflar Genel Müdürlüğü

TEŞEKKÜR BELGESİ

5. Vakıf Haftası içerisinde düzenlenen “2. Restorasyon Semineri”ne olan katkılarından dolayı

 

Kitap Çalışmaları

·  Kırk Hadis, Isparta, 2007 (2000 adet)

·  Vakıf Abidelerinde İşgal İzleri, Edirne, 2013 (2000 adet, H.Hüseyin Mayalar ve Utku M. Suna ile beraber)

· Zülcenaheyn Zaviyeden Şehir ve Mimari (Üzerinde çalışılıyor)

·  Kabe'den Günümüze Cami Mimarisi (hazırlanıyor)

· Kısa Kırk Hadis (hazırlanıyor)

·  Mal Hırsı Üzerine Kırk Hadis (Çalışılıyor)

· Antalya-Merkez, Yivli Minare (hazırlanıyor)

· Eski Eser Yapılara Ait Teknik Detaylar (hazırlanıyor)

· Tıbb-ı Nebevi ve Beslenme (hazırlanıyor)

 

Çalışma ve İlgi Alanları

·        1984 – halen

: Koruma, restorasyon.

·        1997 – halen

: Gayrimenkul hukuku, Vakıf gayrimenkul hukuku.

·        1985 – halen

: Mesken, İslâmî mesken.

·        1999 – halen

: Şehircilik, kentin problemleri, İslâmî şehircilik.

·        2008 – halen

: Gayrimenkul değerlendirme.

·        2014 – halen : Wellness Danışmanlığı / Kişisel Sağlıklı Yaşam Tarzı Danışmanlığı
·        2015 – halen

: Tıbb-ı Nebevi / Hastalıklar / Beslenme

 

 

Hobileri

·        1973 -  halen

: Müzik (Türk Sanat Musikisi) , Enstrüman çalma (Ud, bağlama, ney, cümbüş, vb.) Güfte ve Beste Çalışmaları, Fotoğrafçılık

·        1990 – halen

: Bilgisayar, Internet, Web Tasarımı

 

 

Açıklamalar

 ·         Yeni bir ortama kolayca intibak eder arkadaşlarla çok iyi ilişkiler kurarım
 ·        Teknolojik gelişmelere açık bir kişiyim, her şeyin ilmi tabana oturması temennimdir.

 


Web: www.binler.com

e-mail:hayati@binler.com

Hayati Binler

Ankara-Turkey